Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Jednorázové injekčné striekačky a ihly

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 51184148 | Kód: Szm/2021/4

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Szm/2021/4 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2021\09\07
07.09.2021
26.10.2021 21:21:27