Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Chlieb, čerstvé pečivo a zákusky pre CSS Horelica, Čadca - opakovaná zákazka

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 23299226 | Kód: 15/21

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - 15/21 Ostatné dokumenty
2021\09\21
21.09.2021
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Chlieb, čerstvé pečivo a zákusky pre CSS Horelica, Čadca - opakovaná zákazka - Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2021\09\10
10.09.2021
26.10.2021 14:42:35