Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Liptovské múzeum v Ružomberku - obnova objektov - archeologický skanzen Havránok

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 57490785 | Kód: 428

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2019\10\22
22.10.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 428 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\10\04
04.10.2019
26.10.2021 21:02:57