Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Jednorazové plienky a podložky - opakovaná zákazka

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 81244154 | Kód: 3/2020

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - 3/2020 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2020\03\08
08.03.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 3/2020 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\02\10
10.02.2020
26.10.2021 21:07:10