Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Dodávky hemokultivačných liekoviek s výpožičkou analytického systému

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 86191532 | Kód: 14/2020/MH

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápisnica z otvárania a vyhodnotenia ponúk - 14/2020/MH Zápisnica z otvárania ponúk
2020\08\06
06.08.2020
 Výzva na predloženie ponuky - 14/2020/MH Výzva na predloženie ponuky
2020\07\29
29.07.2020
26.10.2021 15:13:24