Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Rekonštrukcia dielne č. 1 na prízemí

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 47924806 | Kód: 03/2020

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - 03/2020 Ostatné dokumenty
2020\09\07
07.09.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 03/2020 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\08\26
26.08.2020
18.10.2021 12:48:19