Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Potraviny - mlieko, mliečne výrobky a vajcia

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 91554456 | Kód: 22/2020/MH (opakovaná zákazka)

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápisnica z otvárania a vyhodnotenia ponúk - 22/2020/MH (opakovaná zákazka) Zápisnica z otvárania ponúk
2021\01\05
05.01.2021
 Výzva na predloženie ponuky - 22/2020/MH (opakovaná zákazka) Výzva na predloženie ponuky
2020\12\28
28.12.2020
26.10.2021 19:23:03