Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

„Rekonštrukcia vybraného úseku cesty II/520 v časti Nová Bystrica – km 20,526 – km 22,000, PD“

Prieskum trhu pre určenie PHZ |  ID: 79110796 | Kód: 06

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o zrušení zákazky Ostatné dokumenty
2019\08\15
15.08.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 06 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\08\01
01.08.2019
18.10.2021 13:09:29