Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Rôzne potraviny pre CSS Žarec, opakovanie zákazky

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 65835865 | Kód: 04/2021

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - 04/2021 Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\05\18
18.05.2021
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 04/2021 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2021\05\06
06.05.2021
17.10.2021 18:21:15