Rôzne potraviny pre CSS Žarec, opakovanie zákazky

Zákazka s nízkou hodnotou | 04/2021 | Centrum sociálnych služieb Žarec, M. R. Štefánika 2533/13, 022 01, Čadca
Vyhodnocovanie ponúk

Rôzne potraviny pre CSS Žarec, opakovanie zákazky

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 65835865 | Kód: 04/2021

 Registrácia nového dodávateľa
 

05.12.2021 09:39:07