Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Osobné počítače a príslušenstvo

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 35651644 | Kód: 26/2021

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 26/2021 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2021\08\23
23.08.2021
18.10.2021 12:23:10