Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Mliečne výrobky

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 27462527 | Kód: 16/2019

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - 16/2019 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2019\11\21
21.11.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 16/2019 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\11\12
12.11.2019
26.10.2021 12:58:16