Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Príprava celodennej stravy vrátane jej dopravy pre Centrum sociálnych služieb Ľadoveň, Martin

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 64576193 | Kód: 19/2020/Lad

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Ukončenie VO-vysvetlenie Vysvetlenie
2020\10\08
08.10.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - upravená 8.10.2020 - 19/2020/Lad Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\10\08
08.10.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 19/2020/Lad Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\10\02
02.10.2020
26.10.2021 13:40:03