Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Mäso a mäsové výrobky pre CSS Žarec

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 53208231 | Kód: 08/2019

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - 08/2019 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2019\09\12
12.09.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 08/2019 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\09\04
04.09.2019
17.10.2021 18:30:02