Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Preprava stravy z CSS Prameň do ZPS a DSS Dolný Kubín

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 61272228 | Kód: 54/2020/ZPSDSSDK

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia ponúk Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2020\11\19
19.11.2020
 Výzva na predloženie ponuky Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\11\10
10.11.2020
21.10.2021 06:51:18