Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Olej, múka, cestoviny a koreniny pre SOŠ lesnícku a drevársku v Liptovskom Hrádku

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 37996723 | Kód: 3/2019

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - Olej, múka, cestoviny a koreniny pre SOŠ lesnícku a drevársku v Liptovskom Hrádku Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2019\06\14
14.06.2019
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - 3/2019 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2019\05\16
16.05.2019
 Výzva na predloženie ponuky - 3/2019 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\04\25
25.04.2019
26.10.2021 21:19:08