Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

CSS Zákamenné - Realizácia oplotenia, pracovisko Zubrohlava

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 29138194 | Kód: 01/2020

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - 01/2020 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2020\09\30
30.09.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 01/2020 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\09\21
21.09.2020
26.10.2021 21:07:55