Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Mliečne výrobky

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 32501955 | Kód: 02/2018

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Mliečne výrobky - 02/2018 Ostatné dokumenty
2018\11\16
16.11.2018
 Výzva na predloženie ponúk - Mliečne výrobky - Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2018\11\16
16.11.2018
 Výzva na predloženie ponúk - Mliečne výrobky - Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2018\11\16
16.11.2018
 Výzva na predloženie ponúk - Mliečne výrobky - Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2018\11\16
16.11.2018
 Výzva na predloženie ponúk - Mliečne výrobky - Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2018\11\16
16.11.2018
 Výzva na predloženie ponúk - Mliečne výrobky - Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2018\11\16
16.11.2018
 Čestné vyhlásenie - 02/2018 Ostatné dokumenty
2018\11\06
06.11.2018
 Návrh RD - Mliečne výrobky 02/2018 Ostatné dokumenty
2018\10\29
29.10.2018
18.10.2021 10:44:52