Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Mlieko a mliečne výrobky pre CSS Prameň Dolný Kubín

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 32121252

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zapis_z_vyhodnotenia_prieskumu_trhu___Mlieko_a_mliecne_vyrobky_pre_CSS_Prame2020.pdf Ostatné dokumenty
2020\02\28
28.02.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Mlieko a mliečne výrobky pre CSS Prameň Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\02\19
19.02.2020
26.10.2021 14:13:08