Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Potravinové výrobky

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 35227023 | Kód: 5/2019/MH

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia verejného obstarávania - 5/2019/MH Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2019\12\17
17.12.2019
21.10.2021 07:57:29