Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Oravský hrad- Korvínov palác, časť depozit- oprava

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 17318144 | Kód: 4/2021

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - uspel - 4/2021 Oznámenie o výsledku - uspel
2021\10\08
08.10.2021
 Oznámenie o výsledku - neuspel - 4/2021 Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\10\08
08.10.2021
 Vysvetlenie - 4/2021 Vysvetlenie
2021\09\29
29.09.2021
 Vysvetlenie - 4/2021 Vysvetlenie
2021\09\29
29.09.2021
 Príloha - 4/2021 Príloha
2021\09\24
24.09.2021
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 4/2021 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2021\09\22
22.09.2021
18.10.2021 12:37:11