Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Zabezpečenie SBS pre objekty Považského múzea v Žiline-Budatín a Strečno

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 52422235 | Kód: 01/2019

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia VO SBS Strečno,Budatín Ostatné dokumenty
2019\06\18
18.06.2019
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - 01/2019 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2019\06\18
18.06.2019
 Výzva na predloženie ponuky - 01/2019 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\06\05
05.06.2019
26.10.2021 20:03:18