Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Implementačné práce v EIS SPIN/iSPIN súvisiace so zmenou právnej formy a úpravou nastavení k sledovaniu nákladových stredísk v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 76596510 | Kód: 525

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápisnica z vyhodnotenia prieskumu trhu - 525 Ostatné dokumenty
2020\12\11
11.12.2020
 Výzva na predloženie ponuky - 525 Ostatné dokumenty
2020\12\03
03.12.2020
22.10.2021 12:35:46