Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Pekárenský tovar a cukrárske výrobky

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 55593794 | Kód: I/8-VO-1-6/2021

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zrušenie verejného obstarávania - I/8-VO-1-6/2021 Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\03\19
19.03.2021
 Výzva na predloženie ponuky - I/8-VO-1-6/2021 Výzva na predloženie ponuky
2021\03\12
12.03.2021
26.10.2021 12:59:13