Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Čerstvé ovocie, zelenina a zemiaky pre CSS Žarec

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 65508884 | Kód: 12/2019

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - 12/2019 Ostatné dokumenty
2019\12\30
30.12.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 12/2019 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\12\16
16.12.2019
26.10.2021 20:38:51