Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Stavebné a inštalačné úpravy RTG pracoviska SMART FUJI

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 84660062 | Kód: SZ-008

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - SZ-008 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\11\24
24.11.2020
26.10.2021 21:15:44