Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Kancelárske potreby (2019 - 2020) pre zariadenie Likava CSS

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 76348777

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia ponúk Ostatné dokumenty
2019\09\26
26.09.2019
 Príloha č. 4 - Čestné vyhlásenie § 32 Súťažné podklady
2019\09\04
04.09.2019
 Príloha č.3 - Vyhlásenie Súťažné podklady
2019\09\04
04.09.2019
22.10.2021 10:42:32