Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Obstaranie motorového vozidla pre ADOS

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 77290670 | Kód: OP/2/2019-VO

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - OP/2/2019-VO Ostatné dokumenty
2019\12\12
12.12.2019
26.10.2021 12:49:41