Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Mlieko, mliečne výrobky a vajcia pre CSS Žarec

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 11251105 | Kód: 07/2021

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia ponúk - 07/2021 Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\08\24
24.08.2021
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 07/2021 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2021\08\10
10.08.2021
22.10.2021 11:44:30