Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Sanitné vozidlo na prevoz osôb

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 11409161 | Kód: 2/2019

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - neuspel - 2/2019 Oznámenie o výsledku - neuspel
2019\04\05
05.04.2019
 Oznámenie o výsledku - uspel - 2/2019 Oznámenie o výsledku - uspel
2019\04\05
05.04.2019
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - 2/2019 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2019\04\05
05.04.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Sanitné vozidlo na prevoz osôb - Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\03\22
22.03.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Sanitné vozidlo na prevoz osôb - Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\03\22
22.03.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Sanitné vozidlo na prevoz osôb - Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\03\22
22.03.2019
 Súťažné podklady - 2/2019 Súťažné podklady
2019\03\22
22.03.2019
22.10.2021 12:21:52