Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Pečivo a pekárenské výrobky

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 34092855

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Pečivo a pekárenské výrobky Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\11\23
23.11.2020
26.10.2021 20:43:53