Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Erytropoetín

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 98949132 | Kód: L7/2019

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - L7/2019 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2020\01\31
31.01.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - L7/2019 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\11\13
13.11.2019
18.10.2021 10:56:40