Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Spotrebný materiál k podtlakovej terapii - 12 mesiacov

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 26342295 | Kód: B/2019

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - B/2019 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2020\01\31
31.01.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - B/2019 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\03\05
05.03.2019
26.10.2021 19:30:26