Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Jednorazové ihly a striekačky - opakovaná zákazka

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 27768044 | Kód: 10/2020

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na účasť v aukcii - 10/2020 Výzva na účasť v aukcii
2020\07\10
10.07.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 10/2020 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\07\03
03.07.2020
18.10.2021 13:10:57