Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 26687115 | Kód: 6/2020/MH

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zrušenie verejného obstarávania - 6/2020/MH Ostatné dokumenty
2020\03\19
19.03.2020
18.10.2021 09:49:25