Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Projektová dokumentácie DSP/DP: Žilina – Vrútky – Martin, úsek Strečno – Lipovec, Vrútky, Vrútky – Martin, mimo cestného telesa I/18“ (cyklodopravná trasa) – etapa Nezbudská Lúčka - Lipovec

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 45971791

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Projektová dokumentácie DSP/DP-úprava Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2020\12\15
15.12.2020
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Projektová dokumentácie DSP/DP: Žilina – Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2020\11\25
25.11.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Projektová dokumentácie DSP/DP: Žilina – Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\11\16
16.11.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Projektová dokumentácie DSP/DP: Žilina – Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\11\10
10.11.2020
21.10.2021 08:32:30