Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Sterilizačné vrecká, rolky, papier krepový a pásky

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 77341733 | Kód: 1/2019

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - uspel - 1/2019 Oznámenie o výsledku - uspel
2019\02\13
13.02.2019
 Oznámenie o výsledku - neuspel - 1/2019 Oznámenie o výsledku - neuspel
2019\02\13
13.02.2019
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - 1/2019 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2019\02\13
13.02.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Sterilizačné vrecká, rolky, papier krepový a pásky - Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\01\30
30.01.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Sterilizačné vrecká, rolky, papier krepový a pásky - Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\01\30
30.01.2019
 Príloha - Rámcová zmluva 1/2019 Príloha
2019\01\30
30.01.2019
 Príloha: Špecifikácia - 1/2019 Príloha
2019\01\30
30.01.2019
26.10.2021 19:22:06