Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Nákup nového nerezového plynového sporáka s elektrickou teplovzdušnou trúbou

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 56397091 | Kód: 7/2019/SOSCA17.nov.-1

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - 7/2019/SOSCA17.nov.-1 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2020\02\21
21.02.2020
 Súťažné podklady - 7/2019/SOSCA17.nov.-1 Súťažné podklady
2019\01\25
25.01.2019
21.10.2021 08:01:24