Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Distribúcia novín ZA kraj

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 29408407 | Kód: 15_21_1

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu Ostatné dokumenty
2021\03\12
12.03.2021
 Výzva na predloženie ponúk 15_21_1 Príloha
2021\02\25
25.02.2021
21.10.2021 06:42:19