Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Anestetiká - Propofol 1%

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 24908546 | Kód: H/2019

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - H/2019 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2020\01\31
31.01.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - H/2019 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\07\04
04.07.2019
18.10.2021 09:05:59