Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

"Čistiace, dezinfekčné, pracie a hygienické prostriedky"

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 31239138 | Kód: 03/2020

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Príloha č. 2 - Návrh na plnenie kritérií Súťažné podklady
2020\07\02
02.07.2020
 Rámcová dohoda - "Návrh" Súťažné podklady
2020\07\02
02.07.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 8/2020 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\07\02
02.07.2020
 Príloha č. 1 - Špecifikácia tovaru Súťažné podklady
2020\07\02
02.07.2020
26.10.2021 13:59:14