Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Pekárenský tovar a cukrárske výrobky

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 39190561 | Kód: 4/2020/MH

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia ponúk - 4/2020/MH Zápis z vyhodnotenia
2020\03\12
12.03.2020
17.10.2021 19:01:57