Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Rôzne potravinárske výrobky

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 45081314

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Rôzne potravinárske výrobky Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2020\06\24
24.06.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Rôzne potravinárske výrobky Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\06\16
16.06.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Rôzne potravinárske výrobky Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\06\15
15.06.2020
21.10.2021 06:29:58