Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Mrazené a chladené výrobky pre CSS Žarec

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 93470852 | Kód: 04/2019

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - 04/2019 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2019\06\04
04.06.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 04/2019 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\05\21
21.05.2019
26.10.2021 14:28:22