Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Liptovské múzeum v Ružomberku - Oprava chaty ALPINA 1

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 47694361 | Kód: 05/2020

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 05/2020 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\08\19
19.08.2020
26.10.2021 12:51:57