Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Pekárenské výrobky pre CSS Žarec

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 36901034 | Kód: 06/2021

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - 06/2021 Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\07\06
06.07.2021
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 06/2021 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2021\06\22
22.06.2021
26.10.2021 13:16:22