Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

CSS Žarec, Čadca – stavebné úpravy – zateplenie strechy, pracovisko Čierne 156

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 81868962 | Kód: 11/2020

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu 11/2020 Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2020\09\23
23.09.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 11/2020 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\09\08
08.09.2020
18.10.2021 13:56:02