Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Vážska cyklotrasa, hranica TSK/ŽSK - hranica ŽSK/PSK. Technická štúdia na dosiaľ nevyprojektované úseky cyklotrasy

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 88810567 | Kód: 04

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - Zrušenie verejného obstarávania Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2019\08\13
13.08.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 04 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\07\31
31.07.2019
22.10.2021 12:05:04