Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Vypracovanie projektovej dokumentácie a výkon súvisiacej inžinierskej činnosti na stavbu: „SOŠ obchodu a služieb Dolný Kubín – stavebné úpravy objektu školy a debarierizácia“

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 25020800

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Vypracovanie projektovej dokumentácie a výkon súvisiacej inžinierskej činnosti na stavbu: „SOŠ obchodu a služieb Dolný Kubín – stavebné úpravy objektu školy a debarierizácia“ Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2021\04\19
19.04.2021
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Vypracovanie projektovej dokumentácie Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2021\04\06
06.04.2021
17.10.2021 16:54:09