Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Vypracovanie projektovej dokumentácie a výkon súvisiacej inžinierskej činnosti na stavbu: „SOŠ obchodu a služieb Dolný Kubín – stavebné úpravy objektu školy a debarierizácia“

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 25020800

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Vypracovanie projektovej dokumentácie Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2021\04\06
06.04.2021
17.04.2021 18:40:38