Vypracovanie projektovej dokumentácie a výkon súvisiacej inžinierskej činnosti na stavbu: „SOŠ obchodu a služieb Dolný Kubín – stavebné úpravy objektu školy a debarierizácia“

Zákazka s nízkou hodnotou | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Dolný Kubín, Pelhřimovská 1186/10, 026 80, Dolný Kubín
Vyhodnocovanie ponúk

Vypracovanie projektovej dokumentácie a výkon súvisiacej inžinierskej činnosti na stavbu: „SOŠ obchodu a služieb Dolný Kubín – stavebné úpravy objektu školy a debarierizácia“

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 25020800

 Registrácia nového dodávateľa
 

17.05.2021 23:58:30